Ngang_Full
DANH SÁCH TỔ LÍ-HOÁ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÝ - HÓA
 TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ MỸ
 
Họ và tên: Mai Văn Đạt
Sinh ngày: 08/01/1981
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên Hoá
Trình độ: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0989285668
Mail: maidat79pm2@gmail.com
Họ và tên: Tô Ngọc Long
Sinh ngày: 21/8/1981
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn, giáo viên Vật lí
Trình độ: Đại học
Số điện thoại: 0986579892
Mail: tolongk@gmail.com
Họ và tên: Hồ Thanh Nam
Sinh ngày: 10/01/1985
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ: Đại học
Số điện thoại: 0979070215
Mail:thanhnampm2@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thi Kim Dung
Sinh ngày: 15/9/1984
Chức vụ: Giáo viên Hoá
Trình độ: Đại học
Số điện thoại: 0973673358
Mail: dungpm22018@gmail.com
Họ và tên: Bùi Vũ Khoa
Sinh ngày: 02/06/1979
Chức vụ: Giáo viên Hoá
Trình độ: Đại học
Số điện thoại: 0941256179
Mail:bvkhoapm2@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thanh Nghị
Sinh ngày: 08/03/1973
Chức vụ: GV
Trình độ: Đại học
Số điện thoại: 0916641167
Mail: buithanhnghipm2@gmail.com
Họ và tên: Hồ Văn Đồng
Sinh ngày: 20/12/1980b
Chức vụ: Giáo viên Vật lí
Trình độ: Đại học
Số điện thoại: 0969201279
Mail: ho.dong20@yahoo.com.vn

 
Họ và tên: Huỳnh Thái Hòa
Sinh ngày: 16/5/1978
Chức vụ: Giáo viên Lí-CN
Trình độ: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0988493236
Mail:thaihoapm2@gmail.com
Họ và tên: Ngyễn Quang Khải
Sinh ngày: 08/4/1977
Chức vụ: Giáo viên Lí-CN
Trình độ: Đại học
Số điện thoại: 0984580768
Mail: khaipuwa@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Ninh
Sinh ngày: 15/3/1965
Chức vụ: Giáo viên Lí-CN
Trình độ: Đại học
Số điện thoại: 0986605220
Mail: ninhbinhduongphumy@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong
Sinh ngày: 21/10/1977
Chức vụ: Giáo viên Lí-CN
Trình độ: Đại học
Số điện thoại: 0978812478
Mail:thanhphong2110@yahoo.com.vn
Họ và tên: Hồ Dũng Quang
Sinh ngày: 15/02/1962
Chức vụ: Giáo viên Lí-CN
Trình độ: Đại học
Số điện thoại: 0984238423
Mail:hodungquangpm2@gmail.com
Đã nghỉ hưu 9/2022

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây